dimarts, 23 de setembre del 2008

origen de Castellar del Vallès

Castell de Clasquerí en primer terme i Castellar Vell al fons
Castell de Clasquerí. Està situat a la riba dreta del Ripoll en un turó envoltat arreu per barrancades que el fan de difícil accés. De planta trapezoïdal, té un pati central, en aquest s’hi troba un pou i les escales que donen accés al primer pis, i està tancat per dues ales afegides i per una torre. Consta de planta baixa i dos pisos. La primera referència que tenim és de l’any 912 en una acte de donació del castrum kastellare, i no sabem si fa referència al castell pròpiament dit, o bé a la unitat territorial que acabaria sent Castellar.
Castellar Vell. A la riba dreta del riu Ripoll, entre els torrent de Miralles i de Sant Antoni, hi trobem l’antic edifici que acollia la parròquia de sant Esteve de Castellar que era on es situava l’antic nucli de població de Castellar del Vallès. Sabem que des d’època altmedieval existia un nucli de població al lloc anomenat Puig Castellar. Excavat a finals del segle XX va ser datat en època carolíngia entre els segles IX i XI. Es va localitzar i excavar un cementiri amb 250 enterraments dels segles XI, XII i XIII, així com altres troballes que permeten afirmar que va haver activitat humana fins al seu abandonament en el segle XVIII en el que es va traslladar a l'any 1773 a l'emplaçament actual.


entrades al bloc