dimarts, 31 de maig del 2011

ruta pel Bages

En un dia assolellat d'aquest mes de maig vam fer una ruta pel Bages tot visitant Fussimanya, Sant Martí i Sant Pere De Serraïma, la Portella d'Avinyó, Santa Eugènia de Relat, el pont d'Avinyó i Sallent: els salts, Sant Sebastià i les runes del castell.
Si en voleu saber més podeu clicar els diferents enllaços que els meus companys de ruta han documentat d'una forma excel·lent.

De ruta pel Bages
Fussimanya és un conjunt d’edificis que formen la casa i l’església de l’any 1.214. Va patir greus desperfectes en els terratrèmols del segle XV, i no es va refer l'edifici fins al segle XVIII. Sabem que estam davant d’un edifici religiós únicament pel campanar i la creu de la teulada.
*

De ruta pel Bages
De l'antiga edificació romànica de Sant Martí de Serraïma només queden restes en una part de la nau de ponent i migdia. Al llarg del segle XVIII referen totalment l’església; on originalment hi havia l’absis es va situar l’actual porta principal i on finalitzava la nau es va situar el presbiteri. Al 1878 fou unida a la veïna parròquia de Sant Pere de Serraíma.
Sant Pere de Serraïma és un temple romànic llombard del segle XI, que malgrat les ampliacions i reformes, encara conserva la seva estructura primitiva.
*
De ruta pel Bages
La Portella d'Avinyó és un magnífic edifici de planta baixa, pis i golfes situat en un entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc. Ens expliquen que si duen a terme actes culturals, concerts, trobades....
*
De ruta pel Bages
La parròquia de Santa Eugènia de Relat depengué des del segle X fins a principi del segle XVIII del monestir de Ripoll. L'edifici original era romànic, del segle XI, inicialment d'una nau amb volta de canó, un sol absis i porta a la banda de migdia, amb un campanar de tres pisos.
*
De ruta pel Bages
El Pont d'Avinyó és un pont gòtic que respon a la tipologia anomenada d'esquema d'ase, és a dir, amb un pendent més o menys pronunciat fins a la punta central. És format per tres arcs, tots de mides desiguals, i col·locats asimètricament jugant amb el terreny. Edificat al segle XIV, fou malmès pel terratrèmol del 1.427 , i novament pel de 1783 i reconstruït el 1815, se’l coneix, com Pont vell.
*
De ruta pel Bages
El nom de Sallent li ve donat pel fet que el riu Llobregat ha de travessar uns seguit de ressalts de gresos que dificulten el pas de l'aigua per la vila. Aquests salts han estat aprofitats, almenys des de l'Edad Mitjana, per la construcció de molins, primerament fariners, després drapers, i finalment, ja en l'Edat Moderna, per molins povorers i per fargues d'aram.
*

De ruta pel Bages
Sant Sebastià i runes del castell - L'església de Sant Sebastià és l'església circular romànica més gran de Catalunya, es troba dins del recinte del que era el castell de Sallent. El lloc és documentat des del 955 i l'església el 1022 sota l'advocació de sant Esteve i a partir del 1537 de Sant Sebastià, advocat contra la pesta. Al segle XIX l'edifici era totalment recobert d'uns afegits d'època barroca que desfiguraven totalment el seu perfil i no s'apreciava gens la planta circular romànica. Durant la guerra civil la van cremar i avui dia totalment restaurada mostra el seu perfil original d'edifici circular rematat vers llevant per tres absis.
*
*

entrades al bloc